1.Behandlingsansvarlig

Norex Market er på vegne av Norex Market AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,passord for min side.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg htK adferdsmønster på vår nettside, dvs. informasjon om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse for å bruke kjøpsavtalen for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/informasjonskapsler på våre nettsider for å gi deg besøk siden beste kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (informasjonskapsler). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger har mottatt i forbindelse med ditt kjøp av lagre i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

8. Retigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter ling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Norex Market, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10.Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@norexmarket.no

Norex Market AS
Bøkkerveien 4 , 0579 OSLO